Це продовження статті про те як додати будь-яку кількість довільних сайдбарів (колонок) в WordPress-тему.

У цій частині я покажу як можна створити сторінку налаштувань в консолі WordPress і обробляти операції над довільними колонками.

Перша частина: Частина 1. Спеціальний сайдбар для тем WordPress

Страница настроек пользовательских колонок в консоли
Сторінка налаштувань користувача колонок в консолі

Реєстрація сторінки налаштувань

Сторінку налаштувань довільних колонок помістимо в підменю “Зовнішній вигляд” окремим пунктом. Таке розташування буде найбільш виправдано і передбачувано, тому що в цьому ж підменю редагується вміст сайдбарів (колонок).

Для цього потрібно скористатися функцією add_theme_page(). Функцію потрібно використовувати під час хука admin_menu, який спрацьовує перед завантаженням адміністративних меню в адмінці.

Функція add_theme_page() приймає п’ять параметрів, це:

 • $page_titleтекст тега <title> для сторінки меню и заголовка сторінки
 • $menu_title – текст пункта меню
 • $capability – права користовачив, які можуть отримати доступ до сторінки
 • $menu_slug – ідентифікатор сторінки, повинен бути уникальним
 • $function – функція (або им’я функції), яка сформує та виведе HTML код цієї сторінки
function resume_register_custom_columns_submenu() {
 add_theme_page(
  __( 'Пользовательские колонки', TEXTDOMAIN ),
  __( 'Пользовательские колонки', TEXTDOMAIN ),
  'manage_options',
  RESUME_SLUG . '_custom_columns',
  'resume_render_custom_columns_submenu'
 );
}
add_action( 'admin_menu', 'resume_register_custom_columns_submenu' );

Формування вмісту сторінки налаштувань довільних сайдбарів

Сторінка “управління” для довільних сайдбарів складається з декількох вкладок (екранів). Кожна вкладка відповідає за одне або кілька операцій, які можна провести над списком сайдбарі (колонок), це:

 • перегляд списку;
 • додавання сайдбара (колонки);
 • редагування сайдбара (колонки);
 • видалення сайдбара (колонки);

Показ списку (таблиці) і видалення відбуватимуться на одній вкладці, ця ж вкладка відображається за замовчуванням, коли користувач тільки відкрив сторінку налаштувань.

На інших вкладках будуть перебувати форми додавання і редагування. Якщо немає жодного доданого сайдара, то відображається форма додавання нового.

<?php

function render_custom_columns_submenu() {

 // визначаємо поточну вкладку
 $current_tab = ( isset( $_REQUEST[ 'tab' ] ) && in_array( $_REQUEST[ 'tab' ], [ 'table', 'add', 'edit' ] ) ) ? $_REQUEST[ 'tab' ] : 'table';

 // отримуємо список колонок
 $register_columns = get_theme_mod( 'register_columns', [] );

 // створюємо унікальний захисний ключ для забезпечення безпеки
 $nonce = wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );

 // отримати url поточної сторінки
 $page_url = 'themes.php?page=' . THEME_SLUG . '_custom_columns';

 // якщо є "попередження", то виводим їх
 $page_content = ( isset( $_REQUEST[ 'notice' ] ) ) ? $_REQUEST[ 'notice' ] : '';

 // отримаэмо заголовок сторінки
 $page_title = get_admin_page_title();

 // вміст сторінки потрібно передати, а не вивести - включаємо буфер
 ob_start();

 // формуємо контент вкладки додавання нового сайдбара (колонки)
 if ( 'add' == $current_tab || empty( $register_columns ) ) : ?>

  <h3><?php _e( 'Добавление', TEXTDOMAIN ); ?></h3>

  <form method="post">

   <!-- приховане поле з одноразовим кодом безпеки -->
   <input type="hidden" name="nonce" required="required" value="<?php echo $nonce; ?>">

   <!-- ідентифікатор виконуваної дії (додавання) -->
   <input type="hidden" name="action" required="required" value="add">

   <p>
    <!-- назва нової колонки -->
    <input type="text" name="new_column[name]" required="required" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Название', TEXTDOMAIN ); ?>">

    <!-- короткий опис колонки -->
    <input type="text" name="new_column[description]" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Описание', TEXTDOMAIN ); ?>">

    <!-- клас контейнера колонки -->
    <input type="text" name="new_column[class]" placeholder="<?php esc_attr_e( 'CSS-класс', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?>">

    <!-- кнопка відправки форми (додавання колонки) -->
    <button class="button button-primary" type="submit"><?php _e( 'Добавить', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></button>

    <!-- якщо жодного сайдбара ще не додано, то скасовувати дію додавання немає сенсу -->
    <?php if ( ! empty( $register_columns ) ) : ?>
     <a class="button" href="<?php echo $page_url; ?>"><?php _e( 'Отмена', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></a>
    <?php endif; ?>
   </p>
  </form>

 <!-- формуэмо код вкладки редагування сайдбара -->
 <?php elseif ( 'edit' == $current_tab && isset( $_REQUEST[ 'id' ] ) ) : ?>
  <h3><?php _e( 'Редактирование', TEXTDOMAIN ); ?></h3>
  <?php

   // отримуємо попередні значення властивостей сайдбара для заповнення полів форми редагування
   // для цього спочатку створимо порожный асоціативний масив
   $old_value = [ 'name' => '', 'id' => '', 'description' => '', 'class' => '' ];
   // потім знайдемо в циклі в масиві колонок ту, значення якої будемо редагувати
   for ( $i = 0; $i < count( $register_columns ); $i++ ) { 
    if ( $_REQUEST[ 'id' ] == $register_columns[ $i ][ 'id' ] ) {
     // після того як колонка знайдена - збережемо її властивості і перервемо роботу циклу
     $old_value = $register_columns[ $i ];
     break;
    }
   }
  ?>
  <form method="post">
   <p>
    <!-- приховане поле з кодом безпеки -->
    <input type="hidden" name="nonce" required="required" value="<?php echo $nonce; ?>">

    <!-- поле з ідентифікатором виконуваної операції -->
    <input type="hidden" name="action" required="required" value="edit">

    <!-- ідентифікатор сайдбара -->
    <input type="hidden" name="new_value[id]" required="required" value="<?php echo esc_attr( $old_value[ 'id' ] ); ?>">

    <!-- нова назва сайдбара -->
    <input type="text" name="new_value[name]" required="required" value="<?php echo esc_attr( $old_value[ 'name' ] ); ?>" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Название', TEXTDOMAIN ); ?>">

    <!-- новий опис сайдара -->
    <input type="text" name="new_value[description]" value="<?php echo esc_attr( $old_value[ 'description' ] ); ?>" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Описание', TEXTDOMAIN ); ?>">

    <!-- нове значення атрибута класса -->
    <input type="text" name="new_value[class]" value="<?php echo esc_attr( $old_value[ 'class' ] ); ?>" placeholder="<?php esc_attr_e( 'CSS-класс', TEXTDOMAIN ); ?>">
   </p>
   <p>
    <a class="button" href="<?php echo $page_url; ?>"><?php _e( 'Отмена', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></a>
    <button class="button button-primary" type="submit"><?php _e( 'Сохранить', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></button>
   </p>
  </form>
 <!--
  Вкладка із списком доданих колонок. На цій вкладці виведем весь
   список (тиблицю) доданих колонок і додаткові властивості.
 -->
 <?php else : ?>
  <?php
   // підключивши скрипт і стилі для модальних вікон, які необхідні для показу додаткових сластивостей колонок
   add_thickbox();
   // ініціалізіруем переменную для счетчика строк списка-таблиці
   $count = 0;
   // для зручності додаємо кнопку реєстрації нової колонки поруч з заголовком сторінки
   $page_title = $page_title . ' <a class="button button-primary" href="' . $page_url . '&tab=add">' . __( 'Добавить', TEXTDOMAIN ) . '</a>';

   // отримуємо список усіх колонок та виджетів у них
   $registered_sidebars = wp_get_sidebars_widgets();
  ?>

  <!-- Виводим шапку таблиці -->
  <table class="custom-column-table">
   <thead>
    <th><?php _e( '№', TEXTDOMAIN ); ?></th>
    <th><?php _e( 'Название', TEXTDOMAIN ); ?></th>
    <th><?php _e( 'Описание', TEXTDOMAIN ); ?></th>
    <th><?php _e( 'CSS-класс', TEXTDOMAIN ); ?></th>
    <th><?php _e( 'Страницы', TEXTDOMAIN ); ?></th>
    <th><?php _e( 'Виджеты', TEXTDOMAIN ); ?></th>
   </thead>
   <tbody>

    <!-- в циклі виводим строки таблиці з властивостями колонок -->
    <?php foreach ( $register_columns as $register_column ) : ?>
     <?php

      // номер строки збільшуємо на 1
      $count = $count + 1;

      // отримуємо список сторінок, де використовується поточна колонка
      $pages = get_pages( [
       'meta_key'  => '_custom_columns',
       'meta_value' => $register_column[ 'id' ],
       'sort_order' => 'ASC',
       'sort_column' => 'post_title'
      ] );

      // отримує список категорій на сторінці, де використовується поточна колонка
      $categories = get_categories( [
       'taxonomy'  => 'category',
       'orderby'   => 'name',
       'order'    => 'ASC',
       'hide_empty' => false,
       'fields'   => 'all',
       'meta_key'  => '_custom_columns',
       'meta_value' => $register_column[ 'id' ],
      ] );

      // ініціалізуємо переменну, яка буде зберігати кількість категорій і сторінок девикористовується поточна колонка
      $usage = 0;

      // отримаємо кількість віджетів у колонці
      $widgets_count = ( array_key_exists( $register_column[ 'id' ], $registered_sidebars ) ) ? count( $registered_sidebars[ $register_column[ 'id' ] ] ) : 0;

      // створим частину URL-адреси з кодом безпеки та ідентифікатором колонки, які необхідні для використання в посиланнях для виконання дій видалення та редагування колонок
      $action_url = $page_url . '&nonce=' . $nonce . '&id=' . $register_column[ 'id' ];
     ?>

     <!-- виведем строку -->
     <tr>
      <td class="count"><?php echo $count; ?></td>
      <td class="name"><?php echo $register_column[ 'name' ]; ?></td>
      <td class="description"><?php echo $register_column[ 'description' ]; ?></td>
      <td class="class"><?php echo $register_column[ 'class' ]; ?></td>

       <!-- У поточній колонці виводиться статистика про використанням колонок. Для того, щоб не перевантажувати таблицю зайвою інформацією, частину параметрів показано у модальному вікні. -->
      <td class="posts">

       <!-- початок модального вікна -->
       <div id="usage-<?php echo $register_column[ 'id' ]; ?>" style="display:none;">

        <!-- якщо є сторінки з поточною колонкою - виведем їх -->
        <?php if ( is_array( $pages ) && ! empty( $pages ) ) : $usage = $usage + count( $pages ); ?>
         <h4><?php _e( 'Страницы', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></h4>
         <ul class="list-disc">
          <?php foreach ( $pages as $page ) : ?>
           <li><a target="_blank" href="<?php echo get_permalink( $page ); ?>"><?php echo apply_filters( 'the_title', $page->post_title, $page->ID ); ?></a></li>
          <?php endforeach; ?>
         </ul>
        <?php else : ?>
         <p><?php _e( 'Колонка не используется на постоянных страницах.', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></p>
        <?php endif; ?>

        <!-- якщо є категорії з поточною колонкою - виведем їх -->
        <?php if ( is_array( $categories ) && ! empty( $categories ) ) : $usage = $usage + count( $categories ); ?>
         <h4><?php _e( 'Категории', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></h4>
         <ul class="list-disc">
          <?php foreach ( $categories as $category ) : ?>
           <li><a target="_blank" href="<?php echo get_category_link( $category ); ?>"><?php echo apply_filters( 'single_cat_title', $category->name ); ?></a></li>
          <?php endforeach; ?>
         </ul>
        <?php else : ?>
         <p><?php _e( 'Колонка не используется на страницах категорий.', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></p>
        <?php endif; ?>
       </div>
       <!-- кінець модального вікна -->

       <!-- тепер виведемо кнопку для відкриття модального вікна зі списком виджетів та колонок -->
       <a class="thickbox" href="/?TB_inline&inlineId=usage-<?php echo $register_column[ 'id' ]; ?>&width=300&height=200"><?php echo $usage; ?></a>
      </td>
      
      <!-- кількість виджетів, які було додано в поточну колонку -->
      <td class="widgets"><?php echo $widgets_count; ?></td>

      <!-- кнопки операцій (видалення / редагування) для роботи цих кнопок і була нужна строка-url, яка стрвора вище -->
      <td class="text-right">

       <!-- до кнопки видалення додано простой js скрипт для підтвердження виконання операції -->
       <a class="action-button delete-button" onclick="return confirm( '<?php esc_attr_e( 'Вы уверены?', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?>' );" href="<?php echo $action_url . '&action=delete'; ?>"><?php _e( 'Удалить', TEXTDOMAIN ); ?></a>

       <!-- посилання на вкладку редагування поточної колонки -->
       <a class="action-button edit-button" href="<?php echo $action_url . '&tab=edit'; ?>"><?php _e( 'Редактировать', RESUME_TEXTDOMAIN ); ?></a>

      </td>
     </tr>
    <?php endforeach; ?>
   </tbody>
  </table>
 <?php endif;

 // збережемо данні з буфера в переменну
 $page_content = $page_content . ob_get_contents();
 // завершив роботу буфера і очистим його
 ob_end_clean();

 // підключимо шаблон сторінки консолі
 include get_theme_file_path( 'views/admin/menu-page.php' );

}

Операції з довільною колонкою

Над колонкою на сторінці налаштувань можна здійснювати три операції, це:

 • додавання
 • редагування
 • видалення

Форми додавання і редагування в якості обробника (атрибут action) вказують поточну сторінку налаштувань. Під час видалення використовується URL з GET-параметрами, який так само посилається на ту саму сторінку налаштувань. Для реалізації операцій з колонками передбачена функція обробник, яка працює перед завантаженням сторінки.

Для цього зручно використовувати хук current_screen, який виконується, коли вже встановлені необхідні елементи для ідентифікації поточного екрану. Як параметр передає об’єкт WP_Screen.

Під час хука current_screen можна здійснити будь-яку дію тільки для конкретної сторінки адмінки, тому він ідеально підходить для реалізації операцій над колонками.

/**
 * Виконання користувальницьких дій над списком сайдбарів
 * @param WP_Screen $current_screen поточний екран
 */
function action_for_custom_columns( $current_screen ) {
 
 // визначаємо на чи потрібній сторінці ми знаходимося, тому що за задумом дії будуть відбуватися тільки на одній
 if ( 'appearance_page_' . RESUME_SLUG . '_custom_columns' == $current_screen->id ) {

  // перевіяємо права користувача, відповідність коду безпеки і наявність необхідних параметрів
  if (
   current_user_can( 'manage_options' )
    && isset( $_REQUEST[ 'action' ] )
    && in_array( $_REQUEST[ 'action' ], [ 'add', 'edit', 'delete' ] )
    && isset( $_REQUEST[ 'nonce' ] )
    && wp_verify_nonce( $_REQUEST[ 'nonce' ], plugin_basename( __FILE__ ) )
  ) {

   // отримуємо масив всіх зареєстрованих довільних колонок
   $register_columns = get_theme_mod( 'register_columns', [] );

   // визначаємо яку операцію потрібно виконати
   switch ( $_REQUEST[ 'action' ] ) {

    // додавання / реєстрація нової колонки
    case 'add':
     // код нижче
     break;

    // редагування колонки
    case 'edit':
     // код нижче
     break;

    // видалення колонки
    case 'delete':
     // код нижче
     break;

   }

   // сохраняем список довільних колонок в базі даних
   set_theme_mod( 'register_columns', $register_columns );

   // редирект назад на сторінку налаштувань
   wp_safe_redirect( get_admin_url( null, 'themes.php?page=' . RESUME_SLUG . '_custom_columns', null ), 302 );
   exit();
  }
 }
}

add_action( 'current_screen', 'action_for_custom_columns', 10, 1 );

Додавання колонки

if ( isset( $_REQUEST[ 'new_column' ] ) ) {

 // очищаємо отриманих дані і зберігаємо в тимчасову перемінну
 $new_column = parse_only_allowed_args(
  [ 'name' => '', 'description' => '', 'class' => '' ],
  $_REQUEST[ 'new_column' ],
  [ 'sanitize_text_field', 'sanitize_text_field', 'sanitize_text_field' ],
  [ 'name' ]
 );

 // перевіряємо успішність очищення даних
 if ( null !== $new_column ) {

  // якщо все нормально, то створюємо ідентифікатор для нової колонки
  $new_column[ 'id' ] = 'column_' . md5( $new_column[ 'name' ] );

  // перевіряємо чи існує такий же ідентифікатор в базі
  if ( empty( count( wp_list_filter( $register_columns, [ 'id' => $new_column[ 'id' ] ], 'AND' ) ) ) ) {

   // якщо немає, то додаємо нову колонку в масив
   $register_columns[] = $new_column;
  }
 }
}

Отримані дані перед збереженням необхідно перевірити і очистити. Для цього потрібна додаткова функція.

Функція приймає неочищені параметри у вигляді масиву, звіряє з “білим списком” і очищає або встановлює значення за замовчуванням. “Білий список” передається у вигляді асоціативного масиву, де ключ це ідентифікатор (ім’я) параметра, а значення – значення за замовчуванням. Окремо передається масив з ідентифікаторами (іменами) обов’язкових параметрів і функцій очищення.

Ця функція стане в нагоді для обробки даних форм.

/**
 * Функція для очищення масиву параметрів
 * @param array $default      дозволені параметри и їх значення за замовчуванням
 * @param array $args       неочищені параметри
 * @param array $sanitize_callback оодновимірний масив з іменами функцій, за допомогою яких потрібно очистити параметри
 * @param array $required     обов'язкові параметри
 * @return array          повертає очищенний масив дозволених параметрів
 */
function parse_only_allowed_args( $default, $args, $sanitize_callback = [], $required = [] ) {
 
 // неочіщені параметри обов'язково повінні буті у вигляді масиву
 $args = ( array ) $args;

 // ініціалізуєм переменну дл результата
 $result = [];

 // лічильник-покажчик на поточний параметр
 $count = 0;

 // проходимо по масиву з білим списком параметрів
 // отримуємо поточну пару ключ => значення в змінну
 while ( ( $value = current( $default ) ) !== false ) {

  // отримаємо ім'я поточного дозволеного параметра
  $key = key( $default );

  // перевіряємо чи є в неочищеному масиві такий елемент
  if ( array_key_exists( $key, $args ) ) {

   // якщо є, то додаємо це значення до результату
   $result[ $key ] = $args[ $key ];

   // перевіряємо чи є функція для очищення
   if ( isset( $sanitize_callback[ $count ] ) && ! empty( $sanitize_callback[ $count ] ) ) {

    // якщо є, то очищаємо значення
    $result[ $key ] = $sanitize_callback[ $count ]( $result[ $key ] );
   }

  // якщо в неочищеному масиві НЕ передали потрібне потрібне значення, то перевіряємо обов'язковий цей параметр. так, то в результат записуємо значення за замовчуванням
  } elseif ( in_array( $key, $required ) ) {
   return null;
  } else {
   $result[ $key ] = $value;
  }

  // пересуваємо покажчики на наступний елемент
  $count = $count + 1;
  next( $default );

 }

 // повертаэмо результат
 return $result;

}

Редагування колонки

Процедура редагування колонки схожа на процедуру додавання нової.

// перевіряємо чи є дані для оновлення
if ( isset( $_REQUEST[ 'new_value' ] ) ) {

 // якщо є, то очищаємо їх
 $new_value = parse_only_allowed_args(
  [ 'name' => '', 'id' => '', 'description' => '', 'class' => '' ],
  $_REQUEST[ 'new_value' ],
  [ 'sanitize_text_field', 'sanitize_text_field', 'sanitize_text_field', 'sanitize_text_field' ],
  [ 'name', 'id', 'description', 'class' ]
 );

 // перевіряємо результат після очищення
 if ( null !== $new_value ) {

  // знаходимо колонку, яку потрібно редагувати
  foreach ( $register_columns as &$register_column ) {

   // колонка знайдна - записуємо нові дані і перериваємо роботу циклу
   if ( $new_value[ 'id' ] == $register_column[ 'id' ] ) {
    $register_column = $new_value;
    break;
   }
  }
 }
}

Видалення колонки

Ідентифікатор колонки – це обов’язковий параметр для її видалення.

Так само під час операції видалення колонки потрібно очистити метадані постів і категорій на яких вона використовується.

// перевіряємо чи передано ідентифікатор колонки
if ( isset( $_REQUEST[ 'id' ] ) ) {

 // очищаємо дані перед використанням
 $id = sanitize_text_field( $_REQUEST[ 'id' ] );

 // перевіряємо поле після очищення
 if ( ! empty( $id ) ) {

  // шукаємо в циклі потрібну колонку
  for ( $i = 0; $i < count( $register_columns ); $i++ ) { 

   // якщо колонка з ідентифікатором знайдена - починаємо її видалення
   if ( $id == $register_columns[ $i ][ 'id' ] ) {

    // отримаємо список сторінок на яких використовується колонка
    $pages = get_pages( [
     'number'   => -1,
     'meta_key'  => '_custom_columns',
     'meta_value' => $id,
    ] );

    // якщо сторінки знайдені - видаляємо метадані в циклі
    if ( is_array( $pages ) && ! empty( $pages ) ) {
     foreach ( $pages as $page ) {
      delete_post_meta( $page->ID, '_custom_columns' );
     }
    }

    // отримаємо список категорій на яких використовується колонка
    $categories = get_categories( [
     'taxonomy'  => 'category',
     'hide_empty' => false,
     'meta_key'  => '_custom_columns',
     'meta_value' => $id,
    ] );

    // якщо категорії знайдені - видаляємо метадані в циклі
    if ( is_array( $categories ) && ! empty( $categories ) ) {
     foreach ( $categories as $category ) {
      delete_term_meta( $category->ID, '_custom_columns' );
     }
    }

    // видаляємо дані колонки зі списку
    array_splice( $register_columns, $i, 1 );
    break;
   }
  }
 }
}

Підсумки

Вийшла досить велика кількість коду. У реальному проекті його доцільніше розділити на кілька файлів.

Описаний вище спосіб підійде не тільки для роботи з одними колонками, а й для створення сторінок налаштувань консолі в цілому.

Далі

51голос
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x